Lexxus Norton

   www.lexxusnorton.cz

Jsme Lexxus Norton a specializujeme se pouze na luxusní nemovitosti a luxusní byty k prodeji i k pronájmu v nejžádanějších lokalitách Prahy a blízkého okolí. Naše nabídka zahrnuje výběr nemovitostí v zajímavých lokalitách, splňující nejvyšší parametry současného bydlení.

Řídíme se heslem: Přemýšlíme (nastavujeme projekt), tvoříme (strategie prodeje a marketingu), zavazujeme se a prodáváme.

Klademe maximální důraz na nejlepší servis jak pro klienta, tak konečného uživatele. Naše služby jsou postavené na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi vždy s přihlédnutím k jeho požadavkům. Dále při realizaci nabízíme maximální podporu a zkušenosti čerpající z historie mateřské realitní společnosti LEXXUS a.s., která působí na pražském realitním trhu již od 90. let.

Hledáte luxusní nemovitost či luxusní byt? Neváhejte se obrátit na odborníky, kteří mají jedinečný přehled o specifikách trhu a nabízí exkluzivní a luxusní nemovitosti, od luxusních novostaveb v rámci nových rezidenčních projektů až po moderně a stylově zařízené historické byty v centru Prahy.

We are Lexxus Norton and we specialise exclusively in luxury properties and luxury apartments for sale and rent in the most sought-after locations in Prague and the surrounding area. Our offer includes property in remarkable locations meeting the demands of modern and high-quality living.

Our motto is: Reflect (when setting up a project), create (sales and marketing strategy), commit and sell.

Our services are based on an individual approach to each customer, taking their specific requirements into account at all times. During realisation, we also offer maximum support and experience, drawing on the history of our parent real estate company, LEXXUS a.s., which has been active on the Prague real estate market since the 1990s.

Are you looking for a luxury property or luxury apartment? Don’t hesitate to contact our experts, who have a unique insight on the specifics of the market and offer exclusive, luxury properties, from luxury new builds in the context of new residential projects, to modern, stylishly decorated historic apartments in the centre of Prague.